Altinn åpnet klokken 11 fredag etter at sikkerhetsfeilen ble funnet og fjernet. Vurderingen om å åpne tjenesten ble tatt av Brønnøysundregistrene.

— Vi er veldig glade for at vi nå har funnet feilen slik at vi kan åpne Altinn igjen. Vi beklager de problemene det har medført for brukerne våre, men vi måtte ivareta sikkerheten. Folk kan nå føle seg trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie, sier fungerende direktør i Brønnøysundregistrene Håkon Olderbakk.

Brønnøysundregistrene har iverksatt tiltak for å redusere treghet, men gjør det klart at i perioder med stor trafikk vil folk fortsatt risikere å møte «køplakat».

IT-komponent

Feilen ble ifølge Brønnøysundregistrene funnet i en standard IT-komponent som har som formål å sørge for at systemer skal kunne håndtere stor trafikk på en mer effektiv måte.

Når mange brukere skal hente samme innhold, tas ofte en mekanisme kalt «caching» i bruk. Dette innebærer at innhold ikke hentes fra bakenforliggende servere, men lagres i et hurtigminne, slik at serveren ikke må hente fram de samme dataene hver gang en ny bruker spør etter dem. Dette gjør at systemet takler mer trafikk.

Personopplysninger skal ikke kunne lastes ned og «caches» i Altinn, men ifølge Brønnøysundregistrene førte en utilsiktet hendelse i «cachemodulen» til at en persons navn og fødselsnummer ble synlig for andre brukere i Altinn.

Trygge på sikkerheten

Skattedirektoratet stiller seg bak vurderingen om gjenåpning.

— Feilen er funnet og fjernet, og vi føler oss nå trygge på at vi kan åpne for selvangivelsen på Altinn igjen, sier skattedirektør Svein Kristensen.

— Vi har full forståelse for at stengingen av portalen har vært en ulempe for mange, men det er fortsatt god tid til å sjekke selvangivelsen før fristen, sier Kristensen.

Fristen for innlevering av selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister er 30. april.

Fristen for innlevering av merverdiavgiftoppgaven er blitt utsatt som en følge av Altinn-trøbbelet.