— Vi forventer at ledigheten vil fortsette å øke noe utover 2014, men at den økonomiske veksten etter hvert vil ta seg opp og at ledigheten i 2015 igjen vil begynne å gå noe ned, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i kunnskapsstaben i Nav til Dagbladet.

Rammer østeuropeere

Han opplyser at ledigheten det siste året har økt mest for bygge- og anleggsarbeidere. Denne trenden kommer til å fortsette i år, og østeuropeere kommer til å miste jobben, legger han til.

— Veksten i boliginvesteringene var svak i 2013, og boligprisene har falt i høst. Vi venter at ledigheten vil kunne fortsette å øke også de neste månedene for denne yrkesgruppen. I og med at mange østeuropeere arbeider i bygg og anlegg vil dette bety at ledigheten vil øke mer for disse enn for eksempel nordmenn og svensker, som i mindre grad jobber i bygg og anlegg og i større grad andre næringer, sier Sørbø.

Lyspunkter

Nav har også registrert økende ledighet blant butikk- og salgsarbeidere i høst, noe de setter i sammenheng med at forbruksveksten har vært lavere enn ventet. I stedet velger folk å spare penger, samtidig som de kjøper mer fra utlandet. Dette er en utvikling som også vil fortsette de nærmeste månedene, mener Sørbø.

Situasjonen i Europa og USA ligger an til å bli bedre enn den har vært, noe som Nav mener vil være positivt for norsk eksportindustri. Oljeinvesteringene ser også ut til å bli rekordhøye i år. Nav konkluderer derfor med at ledigheten i Norge i år likevel vil være lav til tross for moderat økning, og ledigheten fortsatt vil være langt lavere enn i resten av Europa.