Til NRK sier Andenæs at han tror vedtaket om å tvangsflytte mulla Krekar til et asylmottak på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag vil bli opphevet av retten.

— Et slikt vedtak må være vurdert forholdsmessig, altså at man i hvert enkelt tilfelle vurderer om det er nødvendig. Men her har politiet havnet i en tvangssituasjon hvor de har måttet fatte vedtaket og ikke har kunnet gi en begrunnelse, mener Andenæs.

Han sier at årsaken til dette ikke er dårlig arbeid fra politiets side, men at politikerne som har forfattet instruksen har gjort en dårlig jobb.

— Regjeringen skal ikke gripe inn i enkeltsaker, og her hevder de at de ikke har gjort det. De sier at instruksen skal gi en hovedregel, men hovedregelen sier at det skal være bestemt oppholdssted og meldeplikt, og loven sier at det skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, mener Andenæs, som mener at det ikke har vært rom for en individuell vurdering slik loven krever nettopp fordi justisminister Anders Anundsen (Frp) har vært så tydelig på at instruksen er myntet på Krekar.

— Statens jurister vil få en forferdelig vanskelig jobb med å forsvare dette. Det er veldig vanskelig å tro at dette blir opprettholdt, sier Andenæs. (©NTB)