Politidirektoratet ba 6. mars om at departementet samtykket i ytterligere forlengelse av bevæpning av politiet. Bakgrunnen er en oppdatert trusselvurdering fra PST, som gir grunn til å tro at trusselbildet mot uniformerte politifolk fortsatt er så alvorlig at det er nødvendig å bære pistol.

— I en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter fra 31. oktober 2014, ble politipersonell angitt som en aktuell målgruppe for en terrorhandling. Felles kontraterrorsenter har ajourført trusselvurderingen 3. mars 2015, heter det i en pressemelding fra departementet.