Juryen mener departementet har oppnådd svært gode resultater i arbeidet med språk.

— Disse viser seg i tekstene, i nybrottsarbeidet med grundige retningslinjer og gjennom en ekstern undersøkelse av hvordan mottakerne forstår dokumentene, heter det i begrunnelsen. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

— Et klart og tydelig språk gjør det enklere for innbyggerne å forstå sine rettigheter og plikter. Språket departementene bruker, blir ofte brukt videre av underliggende etater. Derfor er det ekstra gledelig at et departement endelig vinner denne prisen, sier statsråd Jan Tore Sanner (H).

Statens innkrevingssentral (SI) får den nyopprettede prisen for årets brev. Vinnerbrevet har tittelen «Forhåndsvarsel - vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift», mens tilsvarende brev i 2009 hadde tittelen «Foreleggelse av begjæring». Juryen mener SI gjør en viktig jobb for å fjerne angsten for fogd og fut.