Regjeringen viderefører en tilpasset AFP-ordning

Regjeringen vil videreføre en tilpasset ordning med AFP (avtalefestet pensjon) i samråd med partene i arbeidslivet. AFP-ordningen skal sikre at de som ønsker det, kan gå av ved 62 år.