Vil gi pårørende bistandsadvokat

Stortingspolitiker Knut Storberget mener domstolene må bli flinkere til å gi pårørende i drapssaker bistandsadvokat.