Irriteres av kollegaer

Kollegaer er det største kilden til irritasjon for 64 prosent av svenske arbeidstakere. Tallet for Norge er bare 17 prosent.