Krangler om oljemakt

Miljøfaglige advarsler mot oljeboring i sårbare områder blir ofte overkjørt av regjeringen. Oljeindustrien avviser at de er den overlegne part i maktspillet om nordområdene.