• FARVEL TIL NORSK DISTRIKTSPOLITIKK? Medan statsråd Erna Solberg (til høgre)i går la fram ei regionalmelding der byområda får rolla som motor i arbeidet med å halde oppe folkesetnaden i heile landet, meiner Senterpartiets nestleiar Liv Signe Navarsete at stortingsmeldinga inneber eit farvel til norsk distrikspolitikk. I midten informasjonsjef Eva Kvandal i kommunal- og regionaldepartementet. FOTO: ODDLEIV APNESETH

Vil redde distrikta med sterkare byar

Satsing på byområda stod i sentrum da statsråd Erna Solberg i går presenterte regjeringas nye regionalmelding.