Samvær avgjør bidraget

Høy inntekt betyr høyt barnebidrag. Men fra oktober i år er det ikke lenger bare den bidragspliktiges lønn som skal avgjøre størrelsen på bidraget.