Herlofsen har fått permisjon fra Forsvaret

Psykiater Pål Herlofsen har fått permisjon fra Oslo Militære Legekontor på grunn av mistanken om falske legeerklæringer.