Farmasøyter og ingeniører i mål

Både NITO og Norges Farmaceutiske Forening ble onsdag enige med staten om lønnsoppgjøret, 17 timer på overtid.