Staten skor segpå gjelden din

En regning på 5500 kroner kan øke til 32.000 kroner om du ikke betaler det du skylder, og saken går til inkasso. Av dette tar Staten hele 60 prosent.