Vil straffe språkverstingar i staten

Direktøren for Nynorsk kultursentrum i Volda, Ottar Grepstad, krev nå tiltak mot statlege leiarar som neglisjerer pålegg frå Stortinget om målbruk.