Snakket med hemmelig politikontakt under avhør

Da 26-åringen ble avhørt som vitne i NOKAS-saken, ville han ikke si noe før han fikk snakke med sin kontakt i Catch - politiets spesialenhet mot organisert kriminalitet.