Foreldre reagerer på RU-aksjon

Bergen Rød Ungdoms aksjon for kjønnsnøytralt ekteskap utenfor Johanneskirken søndag ettermiddag vekker reaksjoner.