Intime avsløringer

Det ligger mye informasjon i hvordan vi omgås andre mennesker. Ikke minst i den mest intime væremåten.