Vil forby røyksalg på kveldstid

Regjeringen har bedt Sosial- og helsedirektoratet om å utrede innføring av åpningstider for salg av tobakk.