Oppdrettstorsken skremmer danskene

Norsk satsing på oppdrettstorsk kan bli en alvorlig trussel mot EU-fiskeres levebrød. - Oppdrettlaksen ødela markedet for vårt fiske i Østersjøen. Vi tillater ikke at det samme skjer med torsken, sier danske fiskere.