Det meste går skeis for Naturgass Vest

Direktøren er fjernet. Den nye gassfabrikken (LNG) har vært nedstengt i to måneder. Skipet som skulle frakte gassen er fire måneder forsinket. Og selskapet gir opp fusjonsforhandlingene med Gasnor i Haugesund.