Fatah og Hamas i brudulje

Tilhengere av den moderate Fatah-organisasjonen støtte lørdag sammen med Hamas-tilhengere i noen av de verste urolighetene på flere måneder på Gazastripen.