Høyre vil kutte tinglysingsgebyret

I neste stortingsperiode kan det bli flertall for å kutte tinglysingsgebyret på 2112 kroner. Det kan føre til lavere bankrente.