Bra for kraftproduksjonen

Fremtidens milde vintrer med mye nedbør vil gi mer vann til kraftproduksjon.