Navarsete har full tillit til Avinor

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) har full tillit til at styret og den daglige ledelsen i Avinor klarer å gjennomføre den omstillingen det statlige selskapet er midt oppe i. Hun mener inntrykket av uro er overdrevet.