Ber Statoil ta rekningafor sjøkabel til Mongstad

I dag presenterer BKK trasevala for den nye kraftleidningen som er planlagd mellom Mongstad og Kollsnes.