150 syke kriminelle kan ikke straffes

Om lag 150 personer her i landet kan begå så mange innbrudd de vil uten å bli straffet. De regnes som for friske til å bli innlagt, men for psykisk syke til å bli straffet.