Fram for kvinners helse

No er det kvinnenes tur i helse-Norge. Forsking på kvinners helse skal få eit løft, og den nye Folkehelsemeldinga vil ha slutt på forskjellsbehandling av menn og kvinner i helsevesenet.