- UDI har aldri ment å kaste barn på gaten

UDI slår kraftig tilbake påstandene om at de bryter FNs Barnekonvensjon.