Pessimistiske forskere

Skal forholdet mellom undervisning og forskning balanseres, finnes to løsninger. Kun én av dem er riktig, mener Forskerforbundet.