Fortsatt kritikk mot Sellafield

De radioaktive utslippene fra Sellafield-anlegget bekymrer fortsatt havforskerne.