Harde utfall mot Sametinget fra Frp

Fremskrittspartiet gikk til frontalangrep på særrettigheter for samer generelt og på Sametinget spesielt, da Stortinget tirsdag debatterte Sametingets virksomhet i 2001.