Liten interesse for å ansette innvandrere

94 prosent av norske bedrifter har ikke gjennomført ett eneste tiltak for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn.