Nektet fange å gå i farens begravelse

En narkotikadømt 45-åring ble nektet permisjon fra fengselet da faren hans ble begravet tirsdag. Finance Credit-sjef Trond Kristoffersen fikk permisjon til det samme for noen måneder siden.