Færre ut av statskirken

Stadig færre melder seg ut av Den norske kirke. I fjor forlot 3 759 personer kirken, det er vel tusen færre enn i 1998.