Rødgrønt flertall på ny måling

De rødgrønne får et knapt flertall i en meningsmåling som er gjort for Vårt Land, men velgerne er i sig mot Venstre og Fremskrittspartiet.