- En flyger uten kjennskap til regnskap og revisjon