- Dette er en skandale

Arrogant og amatørmessig. Forsvarerne er ikke nådig i sin dom over påtalemyndighetens håndtering av avlyttede telefonsamtaler i Nokas-saken.