NSB går inn i bybanen

Norges Statsbaner vil samarbeide med Bergen kommune om bygging og drift av bybane. Det gjør også Kronstadtunnelen aktuell som bybanetrase.