- Uholdbar advarsel mot mobiltelefoner

Statssekretær i Justisdepartementet, Rita Sletner, har ikke dekning for å hevde at mobiltelefoner fremmer barneprostitusjon, mener IKT -Norge, som er IT-næringens interesseorganisasjon i Norge.