Mummi-mamma på villstrå

Kanskje var det lengselen etter de store, finske skogene som fikk henne til å rømme en av de siste dagene før jul. Eller kanskje var det rett og slett den sterke vinden som rev henne vekk fra der hun måtte ha befunnet seg.