Bøndene reduserer kravet til 920 millioner kroner

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag reduserer sitt krav overfor staten i årets jordbruksforhandlinger fra over 1,5 milliarder kroner til 920 millioner.