Kreativ karaktergjeving

Eg har ikkje erfaring frå matematikkfaget frå innsida av skuleverket, men har i rimeleg grad følgt med fleire meldingar i media dei seinare åra om kvalitetssenking i faget.