Starter sexologi-studium på Sørlandet

Høgskolen i Agder oppretter Norges første studium i sexologi i Kristiansand.