Frykter avlytting via mobiltelefon

Forsvarsdepartementet frykter at hemmelige og fortrolige opplysninger kan lekke ut ved at møter i statsforvaltningen blir avlyttet via mobiltelefoner. Departementet arbeider nå med å lage retningslinjer som skal hindre at dette skjer.