- Carnegie feilinformerte

Asbjørn Haukedal skuldar ein meklar frå Carnegie for å feilinformere, slik at han kjøpte aksjar som medførte milliontap.