Lagerbygninger manglet brannvarsling

Det fantes ikke brannvarslingsanlegg i Lofotkompaniets lagerbygninger i Kristiansund. Verdier for flere titall millioner gikk tapt i storbrannen.