Vanskeleg å få sjekka posten til Bondevik

Statsministerens kontor og Finansdepartementet er dei einaste departementskontora som ikkje er tilknytta den elektroniske postjournalen. Dei har valt å stå utanfor «av prinsipielle grunnar».