Øker ikke melkeprisen for leverandører

Konsernstyret i TINE BA vil ikke øke melkeprisen for leverandørene på Jæren og i Gausdal, slik styret i TINE Meieriet Sør foreslo for å møte konkurransen fra Q-meieriene.