Mektige «visjonære» vener

Dei gamle venene i den hemmelege «Visjons-gruppen» har i det året dei feirar 25-års jubileet sitt kome i lyset som aldri før, ikkje minst takka vere sitt spesielle forhold til Kjell Inge Røkke.